Nieuws

Perspectiefnota 2017

Algemene beschouwingen fractie GroenLinks Almelo 29 juni 2017

De Burgemeester hield vorige week tijdens het politieke beraad een presentatie over de Perspectiefnota 2017 en hij begon met: 

“Er gaat veel goed in de stad"

  • Gouden sociale gemeente
  • Binnenstad
  • Rol vrijwilligers en initiatieven in de stad
  • Langjarige trend uit 'Waar staat je gemeente' bevestigt stabiele beoordeling van bewoners over Almelo
  • Samen de schouders onder Almelo”. 

Dit is allemaal waar en er vallen zeker nog wel enkele successen op te noemen. 

Helaas kent Almelo ook een andere kant
Er is veel armoede in de stad en de werkloosheid blijft te hoog. Vooral 50 plussers profiteren niet van de aantrekkende economie. Ook financieel is het niet rooskleurig. Nadat we al zo’n 100 miljoen hebben afgeboekt op gronden, krijgen we nu weer een afboeking van ca. 10 miljoen voor de kiezen m.b.t. bedrijfsterreinen. De nieuwe taken die de gemeenten heeft gekregen van het rijk kosten ons veel extra geld vooral de jeugdzorg. Hier lopen de tekorten op tot 7,5 miljoen. Nog niet duidelijk is of dit structureel is. 

Lees verder

GroenLinks Almelo pleit voor natuurvriendelijke beschoeiing Twentekanaal

GroenLinks wil dat de gemeente Almelo aanklopt bij onder andere Rijkswaterstaat voor een meer natuurvriendelijke beschoeiing van het Twentekanaal.
GroenLinks mist in de Binnenhavenvisie van de gemeente Almelo aandacht voor het recreatieve gebruik en de flora en fauna van het Twentekanaal en de zijtak van het kanaal naar Almelo. De huidige harde en hoge kant van het kanaal leidt tot problemen voor de roeivereniging. De harde walkant veroorzaakt meer golfslag door passerende scheepvaart als gevolg waarvan roeiers hinder ondervinden. Daarnaast raken elk jaar veel reeën te water die er niet meer uit kunnen omdat de kade te hoog is. De reeën verdrinken vervolgens. De gemeente Almelo zou volgens GroenLinks het probleem aandacht kunnen geven in de Binnenhavenvisie en bij Rijkswaterstaat, provincie Overijssel en het ministerie van Infrastructuur & Milieu moeten aandringen op een andere, vriendelijke kanaalbeschoeiing. De door GroenLinks Almelo ingediende motie is dinsdag 6 juni jl. met 30 stemmen voor ruim aangenomen.

Lees verder

GroenLinks Almelo stemt tegen verkoop aandelen Twence

Helaas wil een meerderheid van de gemeenteraad van Almelo  (20 voor 12 tegen) ons aandelenpakket (11,4 %)  van Twence wel verkopen. Gelukkig zijn veel andere gemeenteraden in Twente wel zo verstandig om hun aandelen niet van de hand te doen. Uiteindelijk zal er in de aandeelhoudersvergadering geen 2/3 meerderheid zijn voor de verkoop van Twence aan een marktpartij. Dus ondanks het standpunt van de gemeenteraad van Almelo blijft Twence in overheids handen!
 
Lees verder

Linda Voortman komt naar Almelo

Linda Voortman Tweede Kamerlid van GroenLinks komt zondagmiddag 12 maart 2017 op bezoek bij GroenLinks Almelo. Zij zal van 14:00 tot 15:30 uur, in het campagnepand (Grotestraat 133), ons informeren en vragen beantwoorden over het thema 'In Nederland zorgen we voor elkaar'.

Verkiezingshonk

In het kader van de verkiezing voor de Tweede Kamer op 15 maart hebben GroenLinks, D66 en de PvdA een verkiezingshonk ingericht aan het Amaliaplein. Het is niet alleen uitvalsbasis voor de campagne activiteiten maar ook en vooral een plek waar de inwoners van Almelo informatie over de partijen kunnen krijgen.  "We willen dit pand zoveel mogelijk open hebben en in ieder geval op de donderdagavond en op de zaterdag", aldus initiatiefnemer Hans Buitenweg van GroenLinks. Het pand, de voormalige Wereldwinkel, is beschikbaar gesteld door Ruud de Jong, o.a. uitbater van café België. 
 
 

Pagina's