Stop afvalwaterinjectie in Twente

Het overgrote deel van de Almelose gemeenteraad is tegen de injectie van afvalwater in Twentse bodem te zijn. Het lozen van afvalwater vormt een bedreiging voor mens en dier. De vervuiling die nu plaatsvindt is onomkeerbaar en de toekomst van het Twentse landschap is belangrijker dan dit project van de NAM. Daarnaast kiest de raad voor duurzame energie boven fossiele brandstoffen. Ook is uit handtekeningenactie ‘Stop Afvalwater Twente’ gebleken dat draagvlak ontbreekt voor de eerder afgegeven vergunningen.
 

Daarom draagt de raad het college op om bezwaar te maken tegen de lozing van afvalwater door de NAM bij zowel de provincie als de landelijke overheid. Ook is het van belang dat alle mogelijkheden worden benut om de verleende vergunningen hiervoor terug te draaien. De ingezamelde handtekeningen kunnen volgens de raad gebruikt worden als onderbouwing voor het definitief stoppen met de lozingen. Als laatste vraagt de raad het college om dit voorstel te delen met de overige Twentse gemeente, Provinciale Staten, de Gedeputeerde Staten van Overijssel, de Tweede Kamer en de Minister van Economische Zaken.