Onze kijk op de begroting voor 2017

 

Door de financiële situatie waarin we ons bevinden en het toezicht door de provincie zijn er weinig mogelijkheden om nieuwe of extra maatregelen te nemen. De begroting voor 2017 is duidelijk. Veel zaken liggen vast, zoals de plannen voor de binnenstad en het sociale domein. Maar wij zien nog wel zaken die nog op de plank liggen, zoals de fietssnelweg F35 en de bouw van het Natuurhus in het Hagenpark.

 

Op het gebied van sociale zaken zijn wij bezorgd over de onder andere de invoering van de participatiewet, werkgelegenheid en het behoud van Soweco. Ook merken wij dat in Almelo een duidelijke uitvoering met betrekking tot huishoudelijke hulp nog ontbreekt. Graag willen wij weten hoe het hiermee staat.

Duurzaam
In de begroting is er te weinig aandacht voor duurzaamheid, terwijl dit steeds belangrijker wordt. Bijna alle wetenschappers zijn het er over eens dat klimaatverandering wordt veroorzaakt door menselijk handelen. Wij kunnen nu nog het tij keren voor de generaties na ons. Daarom vinden wij dat er meer gedaan moet worden aan CO2-reductie. Almelo blijft achter met het gebruik van hernieuwbare energie. Dat is de reden van de twee voorstellen die wij hebben gedaan. Deze draaien om het beschikbaar stellen van geld voor duurzame energie en om het vrijstellen van duurzame bouwinitiatieven van bouwleges. Wij willen dat de gemeente deze mogelijkheden onderzoekt en dan met een voorstel komt.

Om te laten zien dat de tijd nu echt dringt, staat hieronder de trailer van de documentaire ‘Before the flood’ van Leonardo DiCaprio.

Trailer: https://m.youtube.com/watch?v=6UGsRcxaSAI