Een toegankelijke samenleving

Wij vinden dat de samenleving toegankelijk moet zijn voor mensen met een beperking. De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met de erkenning van het VN-verdrag over de rechten van de personen met een handicap. Daarom hebben wij een voorstel gedaan aan het College van Burgemeester en Wethouder om een overzicht te maken met onder andere knelpunten in de stad.

 

Ook is van het belang om te kijken naar wettelijke plichten, financiële kaders, middelen en goede voorbeelden. Dit uiteraard in overleg met de doelgroep en betrokken organisaties. Wij verzoeken de raad om voor 1 oktober 2016 een voorstel te doen over dit onderwerp.

Dit voorstel is door de raad overgenomen op 10 mei.