Een roerig jaar

We kunnen wel zeggen dat we een heel roerig jaar achter de rug hebben. Als stad kregen we toezicht van de provincie op onze financiën. Daarnaast is er veel veranderd in de raad en het college: twee wethouders traden af, een nieuwe wethouder van ChristenUnie nam het over en de raad werd met uitgebreid met twee nieuwe partijen. De gemeente Almelo scoort in meerdere onderzoeken slecht. In de rangschikking voor meest aantrekkelijke steden neemt de stad plaats 46 van 50 in. 

Er zijn weinig ambities over de toekomst van deze stad. Dat heeft natuurlijk te maken met de financiële situatie van de stad en het toezicht van de provincie. Hierdoor kunnen we niet veel. Dit vraagt om extra creativiteit om toch nog dingen voor elkaar te krijgen. Een voorbeeld hierbij is de fietssnelweg F35. Het college van B en W zegt dat hiervoor de middelen ontbreken. Als dat is, moeten we ergens anders kijken. De provincie Overijssel kan hierin veel meer betekenen: zij kennen onze situatie en hebben geld op de plank. Hierover willen wij gaan overleggen met de provincie.

Duurzaamheid
Als partij willen wij meer aandacht voor duurzaamheid in de gemeente. In de tussentijd is er wel veel gebeurd. Zo gaat de gemeente vier gebouwen een duurzame make-over geven en horen wij geluiden over een onderzoek naar een energiefonds en zonnepark. Graag willen wij weten hoe dit gaat.

Voorzieningen in wijken
Voor veel organisaties en burgers zijn voorzieningen van groot belang. Hierbij moet je denken aan sport- en onderwijsmogelijkheden in een wijk. Dit bevordert de betrokkenheid in wijken. Daarom is dit iets wat wij graag willen. GroenLinks wil dat er een onderzoek komt naar efficiënt gebruik van gebouwen, eventueel door meerdere organisaties tegelijk.

Erfgoed
Wij zijn blij met behoud van het voormalige stadhuis, maar helaas sneuvelen er nog te veel oude en historische panden in de stad. Voorbeelden zijn het pand van Halbertsma in de Grotestraat en de villa van Gorter aan de Bornestraat. Om dit in de toekomst te voorkomen, ligt er een voorstel hierover van D66, ChristenUnie en GroenLinks.

Doel
Wij vinden dat geld dat beschikbaar is gesteld voor sociale zaken hiervoor moet gebruikt, ook als de gemeente geld uit dit potje overhoudt.

Werk
In Almelo zijn veel banen en er komen regelmatig banen bij. Helaas profiteren de inwoners hier weinig van. Daarom pleiten wij voor een afdeling gericht op meer inzet van Almeloërs bij Almelose bedrijven. Bedrijven en het onderwijs kunnen hierin een rol spelen. Met deze partners kan een plan bedacht worden om dit te bereiken.

XL Businesspark Twente
Opnieuw is er geld nodig voor de tekorten van dit industrieterrein. Hier ligt volgens ons een belangrijke rol voor de provincie, door bijvoorbeeld de aandelen van Almelo over te nemen en de ideeën over industrieterreinen voor Almelo aan te passen. Wij roepen als eenmanspartij de provincie en het college vragen om actie te ondernemen.

Als stad willen wij graag vooruit, maar Almelo staat financieel met de rug tegen de muur.