Begroting 2017

Algemene beschouwingen Begrotingsbehandeling gemeente Almelo
3 november 2016

Voorzitter,

Gelet op de financiële situatie waarin we verkeren en het toezicht dat de Provincie uitoefent zijn er niet veel mogelijkheden om extra of nieuw beleid te voeren. De nu aan de raad voorgelegde begroting 2017 is een degelijk en consistent stuk. Veel zaken liggen vast o.a. m.b.t. de binnestad- plannen en het sociale domein. Daar valt o.i. nu niet veel meer aan te wijzigen. Uiteraard zijn er volgens GroenLinks nog wel wensen die niet lukken of niet snel genoeg gaan. Bijvoorbeeld het tempo van de realisering van de fietssnelweg F35. Ook kunnen we het realiseren van het Natuurhus in het Hagenpark noemen. Gelukkig komt de raad, op initiatief van Las, met een amendement hierover. Ook in het sociale domein zijn er nog zorgen o.a. de invoering van de participatiewet, meer banen en de instandhouding van Soweco. Maar ook het in de praktijk uitvoeren van de gerechtelijke uitspraak m.b.t. de huishoudelijke hulp, waar Almelo geen duidelijke uitvoering aan geeft. Hoe staat het hier mee!

GroenLinks heeft door de jaren heen vaak zaken benoemd die te maken hebben met duurzaamheid. Het gaat dan om energie- opwekking, het ecologisch groen, gebruik van milieuvriendelijke materialen, vervoer enz. Vaak ging het over hernieuwbare energie en CO2 reductie ed. Groen dus! Als we een groene toets toepassen op deze begroting dan is de uitslag voor ons wel erg mager. Dit terwijl de urgentie steeds groter wordt. Dit zien we in het nationale energie akkoord, de uitkomsten van de Klimaatconferentie in Parijs en onlangs ook de Klimaattop in Den Haag met de titel ‘Bring Paris home’! Hierbij waren veel grote bedrijven, de overheid en milieuorganisaties bij elkaar. De tijd om te praten en te debatteren is voorbij er dient nu wat te gebeuren. 97% van de wetenschappers is het er over eens dat global warming veroorzaakt wordt door menselijk handelen. 

Dan is het ook de mens, wij dus, die het tij nog kunnen keren voor de generaties na ons.

Daarom vind GroenLinks dat er ook in deze begroting ruimte moet zijn om de CO2 reductie een flinke boost te geven. Almelo kan niet achter blijven. Kijk eens naar de treurige cijfers op pagina 45 van de deze begroting.  Almelo scoort op het punt van gebruik hernieuwbare energie (Zon, Wind, Waterkracht e.d.) 0,4 % terwijl vergelijkbare gemeente gemiddeld 7,8 Scoren en dat is al veel te weinig! GroenLinks dient vandaag twee moties in om geld vrij te maken om  duurzame energie stimuleren en mogelijk te maken. We hebben een motie om bouw initiatieven die echt duurzaam zijn vrij te stellen van bouwleges. GroenLinks wil graag dat de gemeente deze mogelijkheden onderzoekt en met een voorstel komt. De ander motie gaat over de bestemming van de gelden die de verkoop van Enexis aandelen opleveren. GroenLinks wil haar bijdrage eindigen met een korte trailer over de urgentie om nu wat te doen aan de opwarming van de aarde. 

Het is een trailer van de documentaire van Leonardo DiCaprio “Before the Flood”.  Deze documentaire is afgelopen maandag in zijn geheel uitgezonden op de zender National Geographic .

Trailer: https://m.youtube.com/watch?v=6UGsRcxaSAI                                                                     
Volledige versie: http://bit.ly/2fwa4C7 

Daarna zal ik onze moties nader toelichten en onze steun aan andere moties en amendementen benoemen.

MOTIE AANDELEN ENEXIS

MOTIE KWIJTSCHELDING BOUWLEGES ALMELO