Koos Hees

Kandidaat-raadslid

Mijn naam is Koos Hees (1960) en ik ben kandidaat-raadslid voor de komende gemeenteraadsverkiezingen namens GroenLinks. Ik ben geboren en getogen in Almelo. In 1985 ben ik aan de Kunstacademie (AKI) in Enschede afgestudeerd. Nu ben ik werkzaam als grafisch vormgever.

In Nederland is op 14 juli 2016 het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking in werking getreden. In het verdrag is aangegeven wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Het maken van een lokale inclusie agenda is daarvoor noodzakelijk. Burgers met een beperking en hun organisaties moeten daar actief bij worden betrokken. Gezien de (niet aanwezige) plannen van de gemeente zal dat nog een hele klus worden. Als ervaringsdeskundige denk ik mijn steentje te kunnen bijdragen aan een Almelo waar iedereen meedoet en goed kan wonen in betaalbare, duurzame, toegankelijke en levensloopbestendige woningen. 

Ondanks de aantrekkende economie zijn er in nog veel mensen die hier in onvoldoende mate of helemaal niet van profiteren. De langdurige armoede in Nederland neemt nog steeds toe. Het is aan ons om in de toekomst de juiste keuzes te maken en de negatieve spiraal om te draaien. Zo wordt de noodzaak voor een kleinere groep Almeloërs om de Voedselbank of de Eethoek te bezoeken minder. We bieden iedereen in Almelo gelijke kansen op werk en inkomen. Ik sta voor een socialer Almelo, waar de gemeente zuiniger is op zijn inwoners en de omgeving waarin zij leven.

Verspilling is ook een sleutelwoord voor mij. Op mijn eigen manier probeer ik bij te dragen aan een leefbare wereld. Soms kan ‘een beetje minder’ ook geen kwaad. Daarom is het belangrijk dat anderen zich daar ook bewust van te worden. We moeten zuinig zijn op wat we nu nog hebben. We moeten ons sterk maken voor een duurzaam en gezond Almelo, want zoals Thé Lau al zong ‘Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen’.